RISSO 2019 TARBIJAKAMPAANIA REEGLID

 1.  Kampaania ja auhinnad korraldab: Sanitex OÜ, Graniidi tee 1, Rae küla, Rae vald, Harjumaa, Eesti, 75310, registrikood: 11931003, telefon: +372-5686-8690, e-mail: sanitex.estonia@sanitex.eu (edaspidi korraldaja) ala: Eesti Vabariik.
 2.  Kampaania algus- ja lõpukuupäev Alguskuupäev: 10.10.2019. Lõpukuupäev: 15.12.2019.
 3.  Kampaania auhinnafond:
  peaauhind: 1 x KitchenAid köögimasinate komplekt väärtusega 1100 EUR, kuhu kuulub:
  o KitchenAid Artisan mikser
  o KitchenAid Artisan blender
  o KitchenAid käsimikser
  3 lisaauhinda:
  o 1x: KitchenAid Artisan mikser väärtusega 699 EUR
  o 1x: KitchenAid blender väärtusega 249 EUR
  o 1x: KitchenAid käsimikser väärtusega 149 EUR
 4. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik Korraldaja otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile Kampaanias osalejatele kohustuslikud.
 5. Kampaanias osalevad järgmised Risso õlid:
  – Risso rapsiõli 1l
  – Risso Päevalilleõli 1l
  – Risso maisiõli 1l
  – Risso Plus rapsiõli D vitamiiniga 1l
  – Risso rapsiõli 2l
 6. Kampaanias osalemiseks peab osaleja ostma vähemalt 1 tk Risso õli ja registreerima ostutšeki koos oma andmetega kampaanialehel www.risso.ee.
 7. Ostutšeki registreerimisega kampaanialehel kinnitab kampaanias osaleja oma isikuandmete õigsust, soovi osaleda kampaanias ning kampaania reeglitest kinnipidamist.
 8. Iga ostutšeki number saab kampaanias osaleda vaid ühe korra.
 9. Võitjate nimed avalikustatakse hiljemalt 23.12.2019 www.risso.ee veebilehel ning võitjaga võetakse ka personaalselt ühendust.
  Võitjaga võetakse ühendust ostutšeki registreerimisel esitatud kontaktandmete kaudu.
  Võitja valitakse kõikide osalejate hulgast loosi teel.
  Auhinnad loositakse välja vahemikus 16.-23.12.2019.
  Võitjate loosimiseks kasutatakse spetsiaalset arvutitarkvara.
  Kampaanias osalemisega annab osaleja loa avaldada võidu korral enda nime www.risso.ee veebilehel.
 10. Auhindade võitjatega võtab korraldaja ühendust registreerimisel esitatud e-posti aadressil.
 11. Auhindade väljastamise aluseks on kampaanialehel registreeritud tšeki esitamine, mida võitja saab teha elektrooniliselt, saates tšekist skäneeringu või pildi koos oma nime ja kontaktiga e-mailile sanitex.estonia@sanitex.eu või posti teel, saates tšeki koos oma nime ja kontaktiga aadressil Sanitex OÜ, Graniidi tee 1 Assaku küla Rae vald 75310 Harjumaa (postikulud ei kuulu kompenseerimisele).
  Auhinda ei saa välja võtta sularahas või vahetada muude toodete/auhindade vastu.
  Auhinna kättesaamine lepitakse võitjatega personaalselt kokku. Kampaania auhinnale peab võitja ise kokku lepitud kohta järele minema, kui ei lepita kokku teisiti.
  Kampaania auhinda ei saa võita kampaania korraldamisega otseselt seotud inimesed ja nende pereliikmed.
 12. Korraldaja ei vastuta osalejate auhindade loosimisest või auhindade kätteandmisest kõrvalejäämise eest, kui Kampaanias osaleja on eiranud Kampaania reegleid, esitanud Korraldajale enda isiku kohta puudulikke andmeid või kui Korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada 5 tööpäeva jooksul või auhinda üle anda eelnevalt kokkulepitud kohas.
 13. Kampaanias osalejate poolt võidetud auhindu ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas, v.a juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga korraldaja otsusel.
 14. Kampaania korraldaja võtab endale vastutuse kõigi võitudega seotud seadusjärgsete maksude tasumise eest.
 15. Auhinna vastuvõtmisega annab võitja Korraldajale loa kasutada võitja nime meedias, reklaamides, PR kampaaniates jm. Korraldaja enda või tema toodete või teenustega seotud üritustel ilma võitjale selle eest tasu maksmata ja täiendavat kokkulepet sõlmimata.
 16. Kõik Kampaaniaga seotud pretensioonid tuleb esitada kirjalikult Korraldajale aadressil: Sanitex OÜ, Graniidi tee 1, Rae küla, Rae vald, Harjumaa, Eesti, 75310 või e-posti aadressil sanitex.estonia@sanitex.eu. Märksõna: „Risso tarbijakampaania“. Korraldaja vastab pretensiooni esitajale kirjalikult 7 tööpäeva jooksul pretensiooni kättesaamise kuupäevast.
 17. Kampaania kohta saab lisainfot kodulehelt www.risso.ee, telefonil +372-5686-8690 või e-posti aadressil greteliis.p@sanitex.eu. Kirjadele vastatakse kahe tööpäeva jooksul alates kirja kättesaamise kuupäevast.
 18. Kampaanias ei või osaleda Sanitex OÜ ja kampaania korraldamisega seotud isikud ning nende pereliikmed.
 19. Kampaania korraldajal on õigus vääramatu jõu (force majeure) ilmnemisel kampaania ühepoolselt katkestada, teavitades sellest viivitamatult massimeedia vahendusel.
 20. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.